Sluiten
Vacature

Privacyverklaring

Psychologenpraktijk Holla & Timmermans

Psychologenpraktijk Holla & Timmermans, gevestigd te Lienden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72505168, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Psychologenpraktijk Holla & Timmermans met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Toepassing
  Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk Holla & Timmermans persoonsgegevens verwerkt:
  1. (potentiële) cliënten;
  2. bezoekers aan de praktijk van Psychologenpraktijk Holla & Timmermans;
  3. bezoekers van de website www.hollatimmermans.nl;
  4. deelnemers aan bijeenkomsten van Psychologenpraktijk Holla & Timmermans;
  5. sollicitanten;
  6. alle overige personen die met Psychologenpraktijk Holla & Timmermans contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk Holla & Timmermans persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  Psychologenpraktijk Holla & Timmermans verwerkt persoonsgegevens die:
  1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
  2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
  3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologenpraktijk Holla & Timmermans zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.
 3. Doeleinden verwerking
  Psychologenpraktijk Holla & Timmermans verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. het uitvoeren van een psychologische behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
  3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.hollatimmermans.nl;
  4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
  5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens