Sluiten
 • Verzekerde zorg

Generaliseerde basis GGZ (GBGGZ)

Binnen de GBGGZ kunnen we een viertal zorgproducten inzetten. Het zorgproduct zegt iets over de inschatting van de totale behandelduur. Afhankelijk van jouw klachten en de ernst of complexiteit daarvan, wordt een keuze gemaakt voor een zorgproduct.

Onvolledig Traject

Als na het intakegesprek geen behandeling wordt opgestart. Bijvoorbeeld omdat de behandelaar bij het eerste gesprek tot de conclusie komt dat jouw klachten niet voldoen aan een DSM-stoornis, of omdat ze dermate ernstig zijn dat doorverwijzing noodzakelijk is.

Tijd                              120 minuten (1-2 sessies)

Kosten:                        ongeveer 190 euro

 

Kort

Bij lichte klachten die wel voldoen aan de criteria van een DSM-stoornis, of bij een opfrissing van eerder geleerde vaardigheden en kennis

Tijd                              300 minuten (3-5 sessies)

Kosten:                        ongeveer 500 euro

 

Middel

Bij matig tot ernstige klachten die voldoen aan de criteria van een DSM-stoornis

Tijd                              495 minuten (6-8 sessies)

Kosten:                       ongeveer 850 euro

 

Intensief

Bij ernstige klachten die voldoen aan de criteria van een DSM-stoornis

Tijd                              750 minuten (10-12 sessies)

Kosten:                        ongeveer 1300 euro

 

Gespecialiseerde GGZ (SGGZ)

Sommige psychische klachten vragen om een intensiever en langdurig behandeltraject bij een psychotherapeut. De duur van deze behandelingen varieert sterk.

Belangrijk: 

 • Generalistische Basis GGZ (GBGGZ):
  vergoed door alle zorgverzekeraars
 • Gespecialiseerde GGZ (SGGZ):
  vergoed door alle zorgverzekeraars
  uitgezonderd: CZ
  (CZ, Just CZ, OHRA en Nationale Nederlanden)
 • We declareren wanneer de behandeling is afgerond rechtstreeks bij je zorgverzekeraar.
 •  Bij vergoeding door jouw zorgverzekeraar wordt jouw eigen risicoaangesproken
   (Dit gaat over het eigen risico van het jaar waarin je behandeling is gestart)
 • Voor de vergoeding door de zorgverzekeraar is het belangrijk dat je bij het intakegesprek een verwijzing van jouw huisarts hebt.
 • Je kunt je afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen of wijzigen.
  Daarna kost het € 49,-

Voor meer informatie welke behandeling / stoornis binnen of buiten de Zorgverzekeringswet valt, verwijzen wij u graag middels onderstaande link naar de website van Zorginstituut Nederland. Ga naar het kopje 'DSM-V' en klik op het document met uitleg over 'Aanspraken geneeskundige GGZ.

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/geneeskundige-ggz-zvw