Sluiten

Onverzekerde zorg

Soms kiezen mensen er bewust voor om de behandeling zelf te bekostigen. Een reden kan zijn dat je vindt dat jouw zorgverzekeraar niets te maken heeft met jouw geestelijke gezondheid of dat jouw klachten niet voldoen aan de criteria van een zogenoemde DSM-stoornis, maar dat je wel hulp wenst.

Ook zijn er een aantal stoornissen en problemen waarbij de zorgverzekeraar niet tot een vergoeding overgaat. Namelijk:

  • De behandelingen van aanpassingsstoornissen worden niet vergoed door de verzekeraar. Je zult hiervoor de kosten zelf moeten betalen.
  • De behandelingen van werk gerelateerde problematiek, worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Er is sprake van werk gerelateerde problematiek wanneer je inschat dat meer dan 50% van jouw klachten wordt veroorzaakt door jouw werkomgeving. In dat geval kun je overleggen met jouw werkgever over vergoeding van de zorgkosten.
  • De behandeling van relatieproblematiek wordt niet vergoed door de verzekeraar. Ook hiervoor zul je de kosten zelf moeten betalen.

In al deze gevallen ontvang je van ons een nota. Als je wil, kunnen wij deze nota ook aan jouw werkgever richten.

Het tarief per consult van 45 minuten is € 98,-