Sluiten

Werkwijze

Omdat je liefst niet elke keer jouw verhaal opnieuw wilt vertellen, is het fijn dat je vanaf de intake één vertrouwd gezicht hebt. Mocht jij of jouw behandelaar tot de conclusie komen dat je bij een andere behandelaar beter op je plek bent, dan wordt samen gekeken bij wie of waar je de beste hulp kunt krijgen.

Bij het begin van de behandeling wordt gevraagd aan je welke klachten en/of problemen je ervaart. Uiteraard komt ook aan bod wat wél goed gaat in jouw leven. Vervolgens worden jouw hulpvraag en jouw verwachtingen besproken. Je krijgt bovendien een aantal vragenlijsten mee naar huis die ons extra informatie geven. Wanneer we een globaal beeld hebben, wordt samen met jou besproken met welke leerdoelen we tijdens de behandeling aan de slag gaan én welke behandelmethoden hiervoor gebruikt (kunnen) worden. Al deze afspraken leggen we vast in een zogenoemde behandelovereenkomst.

Van belang is dat je het gevoel hebt dat de behandeling zinvol is en tot minder klachten leidt. Vandaar dat we samen regelmatig evalueren tijdens de behandeling. Daarnaast vragen we je om aan het einde van de behandeling twee vragenlijsten in te vullen, om duidelijk te krijgen hoe de klachten zich hebben ontwikkeld én hoe je terugkijkt op de behandeling. Als afsluiting van de behandeling vindt er met jouw goedkeuren een terugkoppeling plaats naar jouw huisarts in de vorm van een eindbrief.

De behandelsessies duren doorgaans 45 minuten. Daarnaast nemen we 15 minuten de tijd om ons goed voor te bereiden en na de sessie een kort verslag te schrijven.