Sluiten

Therapievormen

Binnen onze praktijk zijn we breed opgeleid. We maken gebruik van allerlei behandelmethoden en technieken. De meest gebruikte behandelvormen staan hieronder beschreven.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Deze behandelvorm is veel onderzocht en bewezen effectief. In de behandeling wordt gewerkt aan het veranderen van gedachten en van gedrag die klachten of problemen in stand houden. Met cognitieve gedragstherapie wordt samen met je op een directe, praktische manier gewerkt, waarbij je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en om er anders mee om te gaan. Er wordt vaak gebruik gemaakt van huiswerkopdrachten en oefeningen.

Zie voor meer info www.vgct.nl

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Ook naar EMDR is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Uit de resultaten blijkt het een werkzame behandelmethode te zijn. EMDR wordt ingezet bij mensen die psychische klachten ontwikkelen als gevolg van ingrijpende ervaringen. Vaak gaat het om herinneringen aan een schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die mensen vaak noemen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR wordt ook bij andere klachten steeds vaker gebruikt, zoals angstklachten of bij een negatief zelfbeeld. Bij EMDR wordt de nare gebeurtenis uit de herinnering opgeroepen, terwijl je afgeleid wordt door geluiden of oogbewegingen. Met deze werkwijze verliest de nare herinnering aan kracht en emotionele lading, waardoor je makkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis kan terugdenken. Gebeurtenissen krijgen hierdoor meer 'een plekje' in jouw levensgeschiedenis.

Zie voor meer info www.emdr.nl

Schematherapie (ST)

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met langdurige psychische klachten, voortkomend vanuit hun persoonlijkheid of bijvoorbeeld terugkerende depressies. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

In de schematherapie wordt met schema’s gewerkt. Hiermee worden gevoelens en overtuigingen aangeduid. Met behulp van schematherapie worden nieuwe schema’s ontwikkeld zodat je tot een evenwichtiger zelfbeeld komt en je de omgeving op een nieuwe manier kunt bekijken.

Zie voor meer info www.schematherapie.nl

Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (Cliëntgerichte therapie)

Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (PeP) werd voorheen, en nog steeds vaak, cliëntgerichte psychotherapie (CP) genoemd.

Een belangrijk uitgangspunt van PeP is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheden om, binnen de gegevenheden van ons leven, ons zelf te zijn en ons steeds te ontwikkelen. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt kun je je het beste ontplooien. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. Je voelt je bijvoorbeeld somber, gespannen of je hebt het gevoel vast te lopen. In PeP worden klachten gezien als uiting van betekenisvolle problemen. De samenhang van klachten en problemen worden via het gevoel onderzocht, waardoor een bewustwordingsproces ontstaat. Door in gesprek te komen over jouw gevoelens en gedachten, kun je jouw problemen onderzoeken en ontdekken hoe je hierin verder kunt komen.

Zie voor meer info www.vpep.nl

Partner-Relatietherapie volgens Emotionally Focused Therapy (EFT)

EFT is een relatietherapie, ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar echtparen en heeft gezocht naar een effectieve manier om het contact tussen partners te herstellen of te verbeteren. Zij heeft die inzichten bijeengebracht in EFT. Inmiddels is EFT de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief. De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In de veilige aanwezigheid van een partner of een geliefde kunnen we meer aan. In een relatie kunnen de (negatieve) emoties echter hoog oplopen. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk want de ander is zo belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. In EFT wordt gewerkt aan begrip voor elkaar. Pas als je kunt zeggen wat voor jou pijnpunten zijn of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je ook je kwetsbare gevoelens durft te tonen.

Zie voor meer info www.eft.nl